Soms is het aangewezen om ook na je scheiding de hulp van een neutrale derde in te roepen voor een bemiddeling na scheiding. Een bemiddelaar die je bijstaat wanneer er een aanpassing van de verblijfsregeling voor de kinderen nodig is, of wanneer de communicatie stroef loopt.

Het is een goed idee om – zeker wanneer de kinderen nog klein zijn (waren) op het moment van de scheiding – evaluatiemomenten af te spreken. Dit zijn vooraf ingeplande momenten om heel de regeling rond de kinderen te evalueren en te bespreken: hoe jullie die ervaren en hoe het voor de kinderen is, wat er goed en minder goed is aan jullie afspraken. Je kan deze evaluatie ofwel met z’n twee doen, ofwel je kan dit doen onder begeleiding van een bemiddelaar. Als er nieuwe afspraken nodig zijn, kan je bemiddelaar die dan ook onmiddellijk officieel maken als jullie dat willen.

Aanpassing verblijfsregeling

Na een tijdje kan in de praktijk blijken dat de afspraken die je bij je scheiding hebt gemaakt, of de regeling die door de Rechter werd uitgesproken, niet meer werken. In dat geval in een aanpassing van de verblijfsregeling voor de kinderen aan te raden. De oorzaak hiertoe kan te vinden zijn in verschillende veranderingen die plaatsvinden in uw leven, dat van uw ex of dat van de kinderen:

  • Je kinderen worden ouder en ze krijgen andere noden. Ze geven zelf signalen dat de verblijfsregeling zoals ze die tot nu toe gevolgd hebben niet meer zien zitten.
  • Een van jullie verhuist naar het buitenland of naar een plek verder weg.
  • Eén van je kinderen heeft extra (medische) zorgen nodig.

Moeilijke communicatie over de kinderen

Je bent al een tijdje uit elkaar en de communicatie wil niet zo goed lukken waardoor er misverstanden ontstaan en het alsmaar moeilijker wordt om met elkaar te praten. Aangezien jullie wel ex-partners zijn, maar samen ouders blijven van je kinderen, is het belangrijk dat jullie over de kinderen nog kunnen overleggen.  Lukt het overleg niet, dat is het zeer wijs een neutrale derde te betrekken die jullie communicatie in goede banen kan leiden.

Als je deze communicatieproblemen in een vroeg stadium onderkent, is één gesprek dikwijls al genoeg om de communicatie over de kinderen terug op gang te brengen.  Dit is ook zeer belangrijk voor je kinderen, want zij voelen aan wanneer er spanning heerst tussen hun ouders, zelfs al leven jullie gescheiden.