Echtscheiding is een scheiding tussen getrouwde mensen. Dus enkel wanneer mensen getrouwd zijn, spreekt men van een echtscheiding, anders spreken we van een scheiding.

Binnen de Belgische wetgeving bestaat er het recht tot echtscheiding.  Dat wil zeggen dat om getrouwd te blijven, je met twee moet zijn, en als één van jullie beiden wil scheiden, dan kan de andere dat niet tegenhouden.  Na iets meer dan een jaar heeft de vragende partij zeker de echtscheiding op zak (via de procedure EOO), reden te meer om te overwegen om alles samen te regelen. Er twee manieren om uit de echt te scheiden: de EOT en de EOO.

Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

De naam zegt het eigenlijk al zelf.  Bij deze echtscheiding is er ‘onderlinge toestemming’ nodig om tot echtscheiding over te gaan. Dat wil zeggen dat jullie allebei akkoord moeten gaan met het feit dat je gaat scheiden. Jullie beslissen ook alles zelf, de bemiddelaar helpt hierbij, maar je houdt de beslissing in eigen handen. Wat er te regelen is bij een echtscheiding, vind je hier.

Een echtscheiding op deze manier regelen, zorgt ervoor dat je elkaar na de scheiding nog recht in de ogen kan blijven kijken. Dit is zeker aan te raden als je als vrienden uit elkaar wil gaan of wanneer je zeker niet wil vechten.

De wet zegt dat bij een EOT, jullie alles vooraf dienen te regelen. Dit alvorens je de vraag tot echtscheiding aan de rechtbank te kan voorleggen.  Deze regelingen moeten volledig beschreven worden in een “overeenkomst echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)”.

Bemiddeling binnen het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

De wetgever heeft er echter geen rekening mee gehouden dat mensen wel kunnen afspreken en overeenkomen dat ze willen scheiden, maar dat het voor hen misschien wel moeilijk is om alle regelingen zelf op papier te krijgen.

Als jullie als vrienden uit elkaar willen gaan, maar jullie hebben hierbij begeleiding nodig, dan kan een bemiddelaar een rol spelen.  Wij hebben alle ervaring in huis om jullie te ondersteunen bij het regelen van al jullie zaken en om nadien alles op een juridisch correcte manier op papier te zetten en de documenten neer te leggen op de rechtbank.

In een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) kunnen jullie afspreken wat jullie zelf willen. Jullie bepalen zelf wat voor allebei en voor de kinderen eerlijk is.  De wet is hieraan ondergeschikt en wordt pas belangrijk als jullie niet zouden overeenkomen.  Uw bemiddelaar zal dan op je eerste verzoek de wet citeren, als die nodig is om houvast te bieden.

Als er een te groot onevenwicht dreigt te ontstaan in de afspraken, een valkuil die wij als bemiddelaar moeten bewaken, halen we ook de wetgeving erbij als leidraad.  Voor het overige waken we er ook over dat jullie niets afspreken dat de wetgeving van openbare orde schendt (dit is het stuk van de wetgeving waar je niet van kan afwijken, ook niet als je overeenkomt).

De overeenkomst echtscheiding met onderlinge toestemming

De overeenkomst EOT bevat 3 grote onderdelen:

  • Het algemeen gedeelte met onder andere de identiteitsgegevens.
  • Het familierechtelijke gedeelte.
  • Het vermogensrechtelijke gedeelte.

De identiteitsgegevens hoeven niet veel verdere uitleg, de namen, beroepen, nationaliteit, geboortegegevens en adressen van partijen worden vernoemd, alsook de geboortegegevens van de kinderen.

De procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

De bemiddelaar legt een verzoekschrift neer op de rechtbank om de echtscheiding aan te vragen bij de Rechtbank.  De “overeenkomst echtscheiding met onderlinge toestemming” die jullie samen hebben opgemaakt en ondertekend wordt als bijlage gevoegd.

Jullie tekenen bij de bemiddelaar en worden in principe niet meer door de Rechtbank opgeroepen.

Nadat je het vonnis hebt ontvangen, begint de beroepstermijn van 1 maand te lopen.  Na deze maand is het vonnis definitief geworden (in kracht van gewijsde getreden, zoals dat in vakjargon heet), dat wil zeggen dat er geen beroep meer mogelijk is. Op dat moment wordt het vonnis doorgestuurd naar de gemeente waar jullie getrouwd zijn.  De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het vonnis over in zijn registers en de echtscheiding is een feit.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Als je kan aantonen dat je huwelijk niet meer werkt, kan je naar de rechter stappen en de echtscheiding vragen.  Dit noemen we de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.  Dit is wat men soms de scheidingsprocedure noemt.

De meest voorkomende manier om aan te tonen dat je huwelijk niet meer werkt, is dat jullie 6 maanden op aparte adressen wonen. Als je dan de scheiding vraagt aan de Rechtbank en de andere partij verzet zich niet, dan krijg je de scheiding. Verzet de andere partij zich wel, dan moet je een heel jaar op aparte adressen wonen.  Ook wanneer jullie bij de eerste verschijning allebei verklaren dat het huwelijk niet meer werkt en je herhaalt dit op een zitting 3 maanden later nog eens, dan spreekt de Rechter ook de echtscheiding uit.  Er zijn nog meer mogelijkheden, je advocaat zal je hier zeker graag meer uitleg over geven.

Bij de uitspraak van de echtscheiding wordt er ineens een boedelnotaris aangesteld die gelast wordt met het verdelen van de goederen.  Dit kan, in zeer conflictueuze situaties, spijtig genoeg heel lang aanslepen.  Gelukkig komt dit vandaag de dag steeds minder voor.

Als je wil scheiden en je partner wil niet mee, dan heb je geen andere optie dan deze EOO. Op deze manier scheiden doe je door een advocaat onder de arm te nemen.  Hij/zij zal je schitterend begeleiden en zal nog verdere uitleg geven over deze procedure.

Lees nog meer uitgebreid over de geschiedenis van de echtscheiding en de volledig juridische gronden.