Onder het titeltje “Financieel” kan je alle informatie vinden over de belangrijke financiële zaken die er te regelen zijn bij een scheiding. Alle andere, soms kleinere zaken die je financieel moet regelen bij je scheiding, die soms over het hoofd worden gezien, maar waarvoor je wel een overeenkomst dient te vinden zijn de volgende:

  • Groepsverzekeringen
  • Pensioensparen
  • Eventueel persoonlijke alimentatie voor 1 van de partners
  • Andere schulden dan de hypothecaire schuld (denk hier vooral aan autoleningen en persoonlijke leningen)
  • Liggende gelden (de spaar en zichtrekeningen moeten verdeeld)
  • Aandelenportefeuilles
  • De verdeling van de fiscale tegoeden/schulden, zowel die van voor als die van na de feitelijke scheiding
  • Alle roerende goederen, dit zijn meubelen, huisgerief, maar ook persoonlijke spullen, auto’s en dergelijke meer