Wat is nu eigenlijk de beste verblijfsregeling voor de kinderen bij een scheiding ?  Wel, dat is de verblijfsregeling die het best bij jullie kinderen en bij jullie als ouder past.

Het slechtste wat je kan doen is je kind laten kiezen, je stelt het daarmee midden in een loyaliteitsconflict. Kinderen zien hun beide ouders graag en willen nog het liefst “bij mama en bij papa samen wonen, altijd”. Wat je zeker wel kan doen, als de kinderen oud genoeg zijn, is praten over wat ze belangrijk vinden op het moment dat de woonsituatie verandert. Meestal willen kinderen op dezelfde school blijven, in de jeugdbeweging blijven en hun sportclub ook nog liefst dezelfde. Soms geven kinderen – meestal pubers – aan dat ze “een eigen plek” willen hebben.

Hou er rekening mee dat een minderjarig kind nooit zelf beslist waar het verblijft.

Heel gangbare verblijfsregelingen

  • co-ouderschap
  • de 12-2 regeling
  • de 9-5 regeling

Aangepaste verblijfsregeling

Omdat je in bemiddeling echt kan afspreken wat je wil, kan je de verblijfsregeling helemaal aan de noden van je kinderen en aan jullie uurregelingen aanpassen.

In onze praktijk merken we dat ouders heel dikwijls moeite doen om een verblijfsregeling op te stellen zodat de kinderen zo weinig mogelijk andere opvang nodig hebben. Deze regelingen worden dan aangepast aan mogelijke stiften-systemen of variabele uurrooster van minstens één van de ouders. Het is een hele denkoefening om zo’n regeling goed op papier te krijgen, maar het loont wel de moeite om erover te spreken en te zien wat het beste past voor jullie.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een veel gebruikte term, waarmee mensen meestal willen aanduiden dat kinderen een week bij mama en een week bij papa verblijven.  Juridisch gezien spreken we van verblijfsco-ouderschap, omdat er ook nog zoiets als gezagsco-ouderschap bestaat.

Het verblijfsco-ouderschap duidt enkel op het feit dat kinderen 50% van hun tijd bij mama verblijven en 50% bij papa. Dit hoeft niet noodzakelijk een week/week verdeling te zijn, het kunnen ook halve weken zijn waarmee gewerkt wordt. We spreken dan ook wel van een “gelijk verdeeld verblijf”.

Lees ook het uitgebreide verslag over verblijfsco-ouderschap over de studiedag van de Universiteit te Hasselt op 7 oktober 2016.

12-2 verblijfsregeling

Dit is de hele klassieke regeling die vroeger zeer veel toegepast werd. De kinderen verblijven dan constant bij één ouder en gaan 1 weekend om de 14 dagen naar de andere ouder.

9-5 verblijfsregeling

Dit is een uitbreiding van de 12-2 regeling, waarbij de kinderen bij 1 ouder verblijven en waarbij ze om de twee weken niet een weekend, maar een uitgebreid weekend van 5 dagen (bijvoorbeeld van woensdag tot zondag) bij de andere ouder verblijven.