We delen graag onze kennis en ervaring met collega bemiddelaars, of andere hulpverleners die met echtscheidingen bezig zijn. We doen dit vooral in samenwerking met UCLL Leuven Limburg.

Dit academiejaar verzorgen we volgende opleidingen op de UCLL:

Bemiddelen over onderhoudsgelden deel 1

Reflecteren over bemiddelen en berekenen van kosten voor kinderen op een billijke wijze.

In deze cursus krijg je als deelnemer alle handvaten aangereikt om op een praktische manier te bemiddelen over onderhoudsgelden voor de kinderen. Je bent je bewust van de verschillende niveau’s waarop er bemiddeld kan worden en je kent de onderliggende berekeningsmethodes om samen met de betrokkenen op een bemiddelende manier de berekeningen te maken indien dit nodig zou blijken tijdens de bemiddeling.

We staan bewust stil bij een aantal keuzes ivm onderhoudsgelden. We bespreken de inkomsten van de ouders, kinderbijslag en andere sociale voordelen, de kosten voor de kinderen, impact van de verblijfsregeling, fiscaliteit.  Het is de bedoeling dat u naar de opleiding een duidelijk zicht hebt over waar u precies mee bezig bent, dit voorkomt dat er (onbewust) keuzes worden gemaakt. Verder trachten we inzicht te krijgen in een mogelijke berekeningswijze van de onderhoudsgelden.

Bemiddelen over onderhoudsgelden deel 2

Deze cursus handelt over persoonlijke onderhoudsgelden en fiscaliteit van onderhoudsgelden.

Deze opleiding bestaat uit twee delen. Enerzijds het reflecteren over persoonlijke onderhoudsgelden, anderzijds kijken we naar de fiscaliteit die verband houdt met onderhoudsgelden.
Ivm de persoonlijke onderhoudsgelden, i.e. uitkering na echtscheiding voor één van de partners bekijken we de wetgeving hier rond. Ook de gevolgen hiervan worden uit de doeken gedaan.
Het gedeelte fiscaliteit omvat zowel  de fiscale implicaties van de onderhoudsgelden voor kinderen als van de onderhoudsgelden voor partners. Ook fiscale optimalisatie komt aan bod. (Deze dag is een vervolg op : ‘Onderhoudsgelden deel 1’ en kan enkel gevolgd worden als deel 1 ook gevolgd is.)