Minstens één van jullie beiden heeft de beslissing genomen dat jullie wegen zullen scheiden. Jij wil nu graag weten wat je nu te doen staat en vraagt je af hoe je een scheiding moet aanvragen inzetten, beginnen…? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren.

Scheiding starten in de praktijk ?

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord, dat hangt af van je situatie en van wat je zelf belangrijk vindt. Wil je dat graag zelf de beslissingen nemen, of wil je liever dat de Rechter dit doet?

1. Je wil zelf de beslissingen in handen houden

Als je liever alle beslissingen over de praktische kant van je scheiding zelf neemt, dan kan je op twee manieren te werk gaan:

  • Je kan de onderhandelingen zelf doen.
  • Je kan je allebei laten bijstaan door een advocaat, zodat de advocaten mee je belangen behartigen.

In deze twee opties is er de familiaal bemiddelaar die jullie kan bijstaan. Uw bemiddelaar bevordert de communicatie wanneer het moeilijk is om de juiste oplossing in jullie situatie te vinden en helpt jullie mee op weg door het juridische kluwen wanneer jullie er voor kiezen om geen advocaat te nemen. Een bemiddeling kan echter ook als ieder zijn eigen advocaat heeft. Dan zorgen de advocaten voor het juridische stuk en de bemiddelaar voor het vlot verlopen van de onderhandelingen.

Kies je om te bemiddelen, dan kan je terecht bij Jan: 0495.23.33.26. Je vindt hier op de site ook de uitleg over scheidingsbemiddeling.

2.  Je wil dat de familierechter beslist

Als je wil dat een Rechter de beslissingen in verband met je scheiding neemt, dan is het uiteraard nodig om naar de rechtbank te gaan. Dit kan je in theorie zelf doen. Het is echter zeer ingewikkeld om te weten welke procedure je juist moet volgen. Wij raden je dan ook aan om, wanneer jullie naar de familierechter gaan, een advocaat familierecht met specialisatie in scheiding onder de arm te nemen. Hij/zij kent alle procedures en zal je helpen bij het voeren ervan. Hiervoor kan je bij Jan terecht of een andere advocaat zoeken via www.advocaat.be.

Verschil in scheiden volgens de wet

1. Gehuwden

Dan gaan jullie voor een echtscheiding. Daar heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen een EOT of een EOO.  Voor een EOT kunnen jullie bij ons terecht. Tijdens de bemiddeling komen alle praktische zaken aan bod waarover jullie een akkoord dienen te bereiken.  Eens de overeenkomst op papier staat, leggen wij het dossier neer op de rechtbank.  Voor een EOO neemt u een advocaat onder de arm.  Zowel in de EOT als in de EOO komt de notaris tussen als er een akte voor een onroerend goed opgesteld dient te worden.

2. Samenwoners

De verschillende zaken die te regelen zijn voor samenwoners, zijn dezelfde voor samenwoners en voor  getrouwden.  Immers alle praktische zaken zoals het huis, de kinderen en dergelijke meer dienen bij het beëindigen van een samenwoonst ook goed geregeld te worden. Hiervoor kan je ook bij je bemiddelaar terecht.  Hebben jullie geen gezamenlijke kinderen, maar wel een huis samen, en kom je overeen wat er met het huis dient te gebeuren, dan raden we aan om een notaris onder de arm te nemen.

Bovenstaande geldt voor het regelen van de praktische zaken.  Om je samenwoning administratief stop te zetten, zijn volgende acties vereist:

2.1 Samenwonen met samenlevingscontract

Om het samenlevingscontract op te zeggen, is het best dat je samen naar het loket van de burgerlijke stand in je gemeente gaat.  Daar kan je kosteloos het contract opzeggen.  Bij éénzijdige opzegging zijn er wel kosten aan verbonden, dan moet je de kosten van deurwaarder betalen op de gemeente en zal je partner door de gerechtsdeurwaarder op de hoogte worden gebracht van het beëindigen van het samenlevingscontract.

2.2 Feitelijk samenwonen (zonder samenlevingscontract)

Bij feitelijke samenwoners is er geen administratieve actie vereist, je kan gewoon uit elkaar gaan.