Bemiddeling gaat verder dan alleen je rechten bij scheiding. Bemiddeling geeft je een stabiele, zelf gekozen afspraak die ook in de toekomst standhoudt. Het belangrijkste hierbij is dat je zelf het recht in eigen handen houdt.

Rechten bij scheiding via bemiddeling

Indien je de stap zet naar een scheiding, vraag je je natuurlijk af wat je rechten zijn. Als je kiest voor een bemiddelde oplossing, is de wetgeving enkel een richtlijn. Je kan overeenkomen wat jullie wensen, onafhankelijk van wat er precies in de wet staat. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, maar daar zal uw bemiddelaar tussen komen indien nodig. Je gaat voor een eerlijke regeling die je zelf helemaal uitwerkt. Zo kom je tot een evenwichtige oplossing voor alle twee waarbij rechten ondergeschikt worden aan de oplossing die jullie op maat maken.  Wederzijds respect en een focus op de noden en behoeften van jezelf, je ex en je kinderen vormen de basis voor een goede oplossing via bemiddeling.

Je beslist dus zelf wat eerlijk is en hoe de verdeling van goederen er zal uitzien. Natuurlijk kan je wel eens informeren over wat het zou worden als je naar de rechtbank zou gaan. Je bemiddelaar kan je deze informatie geven. Maar vergeet niet dat je rechten bij scheiding via bemiddeling veel flexibeler zijn.

Rechten bij scheiding voor de rechtbank

Als je gaat scheiden via een procedure voor de rechtbank, dan gaat de rechter uiteraard de bestaande wetgeving en rechtspraak als basis nemen om uw zaak te beslechten.  Het voordeel van het voorleggen van je scheiding aan de rechtbank is dat je zelf niet hoeft na te denken wat goed is voor jullie beiden en voor de kinderen. De rechter gaat daarover beslissen. Het grote nadeel hiervan is dat de wet op verschillende manieren kan geïnterpreteerd en toegepast worden.  Rechters zijn professionals en zullen steeds in eer en geweten de wet toepassen, maar het zijn ook mensen die verschillend zijn, de uitspraak is dus nooit te voorspellen.