Jullie gaan scheiden en hebben samen een vennootschap, of meerdere vennootschappen. Dan kan er overwogen worden om tot vereffening van de vennootschap over te gaan bij scheiding.  Het kan ook zijn dat jullie samen de vennootschap houden en goede afspraken willen maken omtrent de werking en de aandelen.  Een derde mogelijkheid is dat jullie overeenkomen dat één van jullie de aandelen van de andere overneemt.

Samenwerking met je advocaat

In het geval van een scheiding waarin vennootschappen betrokken zijn is de juridische kant van de scheiding veel ingewikkelder dan wanneer dit niet het geval is. Wij raden dan aan om jullie persoonlijke advocaten bij de bemiddeling te betrekken. Zij kunnen dan te allen tijde raad geven over het evenwicht van jullie afspraken. Je advocaat zorgt er dan mee voor dat je binnen de bemiddeling eerlijke afspraken maakt voor alle twee. Een overeenkomst die goed afgesproken wordt bij aanvang, is een overeenkomst die lang stand houdt.

Vereffening vennootschap bij scheiding

Als je beslist om je vennootschap te vereffenen bij je echtscheiding, kunnen wij daar als bemiddelaar wel een rol in spelen naar de communicatie toe. Wij zijn echter absoluut geen experten in accountancy of boekhouding.  Wij raden daarom aan om, eens jullie het over de grote lijnen eens zijn wat er met de vennootschap dient te gebeuren, uw eigen accountant of boekhouder bij het bemiddelingsproces te betrekken.  Zij zijn immers de grote specialisten in vennootschappen en kunnen jullie bijstaan met alle details en wetgeving terzake.

Welke weg jullie ook willen opgaan met de vennootschap, jullie persoonlijke boekhouder of accountant wordt best mee betrokken om de voor jullie meest ideale oplossing te vinden ivm jullie vennootschap.