Zonder de pretentie te willen hebben volledig te zijn, vindt u hier een aantal topics uit de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak die heel belangrijk zijn bij bemiddeling in de familiale sfeer. Deze rubriek is nog volop in ontwikkeling en er zullen nog verschillende pagina’s verschijnen in de komende maanden.

We besteden onder andere uitvoerig aandacht aan de deontologie van de bemiddelaar en de deontologische verplichtingen van partijen in het kader van de bemiddeling. Deze verplichtingen staan natuurlijk niet los op zich zij vloeien voort uit de Bemiddelingswet die we daarna kort zullen samenvatten. Er wordt thans (we schrijven dit in de loop van september 2016) gewerkt aan een aanpassing van de Bemiddelingswet. We trachten hier ook iets over te zeggen.