Je hoort het bijna dagelijks op elk kantoor van een familiaal bemiddelaar :

Waarom zou ik naar de Rechtbank gaan met de regeling van de kinderen, we zijn toch niet getrouwd?”

Of de vraag iets anders geformuleerd :

Waarom stappen mensen in familiale kwesties nog naar de Rechtbank, zelfs wanneer ze het – dankzij hun familiaal bemiddelaar – over alles eens zijn ?

Het antwoord: de Rechtbank kan mensen een papier afleveren dat zij zelf nooit kunnen maken, met name een vonnis.

Zelfs wanneer de partijen hun overeenkomst, die zij samen met de bemiddelaar gemaakt hebben, aan de Rechtbank voorleggen, dan zal de Rechtbank deze overeenkomst in een vonnis homologeren en het akkoord dus bekrachtigen.

Wat heeft dit vonnis meer te bieden dat een gewone overeenkomst tussen partijen afgesloten ?

Een vonnis heeft uitvoerende kracht en een gewone overeenkomst niet.

Als je je overeenkomst door de Rechtbank hebt laten omvormen tot een vonnis dan heb je volgende voordelen:

Wanneer één van de (ex-) partners het vonnis niet uitvoert, dan kan de andere partij zich tot een Gerechtsdeurwaarder wenden om het vonnis te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in geval van niet betaling van onderhoudsgelden, niet-indexatie van onderhoudsgelden enzomeer.

Wanneer één van de (ex-)partners zich niet houdt aan de verblijfsregeling van de kinderen, dan kan men aan de Familierechtbank bepaalde dwangmaatregelen vragen, zoals dwangsommen. Men kan op basis van dit vonnis ook een strafklacht neerleggen tegen de weigerende partner enz…

Wanneer men niet naar de Rechtbank geweest is en enkel een schriftelijke overeenkomst gemaakt heeft, dan moet men wanneer er zich problemen voordoen die niet via bemiddeling op te lossen zijn, zich eerst nog tot de Rechtbank wenden en dan ontstaan er dikwijls nog discussies en wordt er heel veel tijd verloren.

Onnodig te zeggen dat een mondelinge overeenkomst helemaal geen houvast biedt: na enige tijd weten partners soms niet precies meer wat ze hebben afgesproken en volgen de misverstanden en tegengestelde visies zich op met als gevolg dat een procedure in vele gevallen onvermijdelijk wordt en, zoals u ongetwijfeld wel weet zijn er bij deze procedures alleen maar verliezers, nooit winnaars.

Dit alles bevestigt het belang van een door uw familiale bemiddelaar geredigeerde overeenkomst die daarna ter homologatie aan de Rechtbank wordt voorgelegd.

Eens de Familierechtbank uw akkoord bekrachtigd heeft, blijft het dossier bij de Familierechtbank open tot de kinderen op eigen benen staan ( permanente of blijvende saisine) en kan, in geval dat de omstandigheden zich wijzigen en de partijen hun overeenkomst wensen aan te passen, elke aanvullende en wijzigende overeenkomst mits eenvoudig verzoek en zonder bijkomende gerechtskosten, door de Rechtbank bijkomend bekrachtigd worden.

Als familiaal bemiddelaar zullen wij, eens de overeenkomst rond is, het nodige doen voor de redactie van het verzoekschrift, het verzamelen van de nodige stukken van de bevolking en de burgerlijke stand en het neerleggen hiervan op de griffie van de Familierechtbank.

U krijgt dan beide een uitnodiging voor een zitting van de Familierechtbank waar u even dient te verschijnen waarna de Familierechtbank de zaak in beraad neemt en enige tijd later het vonnis uitspreekt.

Dit vonnis – u hoeft hier niet voor terug te komen – wordt u dan via de post verzonden.

Bewaar dit goed want dat is nu het papier waarover het hier gaat en het papier dat de ouders zelf niet kunnen opstellen: het vonnis.